Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
dekt zijn, van weinig belang (afvoer van hout). De
voornaamste zijn: de Dal-Elf, de Clara-Elf
(benedenloop U o t h a - E 1 f) en de Glommen.
Van de talrijke meren noemen we het W e n e r-,
het Wetter- en het M ä 1 a r m e e r.
Het klimaat is in de ten oosten van het gebergte ge-
legen vlakte zeer ruw, veel kouder en droger dan in de
smalle strooken langs de fjorden aan de westkust. Alleen
het zuiden is tamelijk vruchtbaar en goed bebouwd.
Het gebergte is uiterst ryk aan metalen; het levert
uitstekend ijzer en koper; ook vindt men hier en daar
zilver. Een groot gedeelte van het gevonden metaal
wordt echter als erts uitgevoerd (gebrek aan steenkolen).
Landbouw, bergbouw en houtteelt zijn voorname
middelen van bestaan; van zeer groot belaritf is ook
de visscherij. De zee langs de Noorweegsche kust is
op bepaalde tijden zeer rijk aan visch, vooral aan ka-
beljauw en haring.
Na Engeland heelt van de Europeesche staten
Noorwegen de grootste handelsvloot; die van Noor-
wegen en Zweden samen is ruim 4 maal zoo groot
als die van Nederland.
De voornaamste steden in Zweden zijn: S t o k-
h 01 m, de eerste fabrieks- en handelsplaats van 't land;
U p s a 1 a, hoogeschool, in de nabijheid Danemora
met ijzer- enSala met zilvergroeven; Gefle, uitvoer-
haven voor Palun (koper); Gothen burg, be-
langryke koopstad, mededingster van Stokholm.
In Noorwegen heeft men : Christiauia; Ber-
gen, tweede handelsstad van Noorwegen (stokvisch);
D r O n t h e i m.
Tot Zweden behooren de eilanden Gothland en
O e 1 a n d in de Oostzee.