Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
zijn onvruchtbaar, enkele zelfs geheel onbebouwbaar
(heiden).
De Duitsche rivieren stroomen alle, de D o n a u uit-
gezonderd, in noordelijke of liever noordwestelijke
richting, en hebben hare monden in de Oostzee en
in de Noordzee. Zoudt ge ook de reden van deze
richting kunnen opgeven ?
De voornaamste Duitsche rivieren, die in de Oostzee
uitloopen zijn: de Njemen, de W e i c h s e 1, de
0 d e r met de W a r t h e. In de Noordzee hebben
haar mond: de Elbe met de Saaie en de Havel;
de Wezer met de Aller; de Eems en de
R y n met den N e c k a r, den M a i n, de Moezel
en de R u h r.
Naar de Zwarte Zee stroomt de D o n a u met
1 s a r en I n n.
Daar de meeste Duitsche rivieren voor een groot
gedeelte van haren loop door de laagvlakte stroomen,
zijn ze voor de scheepvaart van veel belang; deze be-
langrijkheid wordt nog vermeerderd door de vele kana-
len (niet bevaarbaar voor schepen van grooten diep-
gang), waardoor de verschillende rivieren verbonden zijn.
In de laagvlakte, waarvan enkele streken vooral
langs de rivieren zeer vruchtbaar zijn, en in de vrucht -
bare dalen van den Rijn en zijne zijrivieren legt men
zich vooral toe op landbouw (in het zuiden tarwe, in
het noorden vooral rogge) en veeteelt (in Saksen en
noordwestelgk Duitsehland). De wijnstok, die vooral
langs den Rijn welig tiert, gaf aanleiding tot een vrij
belangrflken wijnbouw. Een groot deel van den bodem
is met wouden (eiken en dennen) bedekt. Hout wordt
dan ook veel uitgevoerd, vooral naar Engeland en Ne-
derland.