Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
naamste zijn: W i g h t en de N o r m a n d i s c h e
eilanden in het Kanaal; Man en Anglesea
in de lersche Zee; de Hebriden, deShetland-
sche en de Orkadische eilanden in den At-
lantischen Oceaan.
Het noordelijk gedeelte van 't eerstgenoemde eiland
bestaat grootendeels nit bergland, de zuidelijke grootste
helft is vooral in 't westen hoog, terwijl het oosten
laagland is, hier en daar afgebroken door heuvelrijen.
Vooral sommige deelen van het laagland, waar de
oudere rotsgrond slechts door eene dunne laag vrucht-
bare aarde bedekt wordt (vergelijking met den bodem
van ons land), zijn buitengemeen rijk aan delfstoffen,
hoofdzakelgk aan steenkolen en ijzer. Ook het berg-
land van Wales en van C o r n w a 11 levert veel
metalen.
Ierland is laag, hier en daar aan de kusten vindt
men lage op zich zelf staande berggroepen.
Groot-Brittannië wordt door eene menigte kleinere
rivieren besproeid, die echter goed bevaarbaar en door
kanalen met elkaar verbonden zyn.
Zoek op de kaart: de T h e e m s, de H u ui b e r,
de O 1 y d e, de S e v e r n en in Ierland de S h a n n o n.
Deze rijkdom aan water, het zachte en vochtige kli-
maat (nevels) zyn zeer gunstig voor landbouw en vee-
teelt. Over het geheel wordt het land zeer goed be-
bouwd (werktuigen).
De Produkten van landbouw en veeteelt zijn even-
wel niet voldoende voor de zeer dichte bevolking van
het Britsche rijk, zoodat zeer veel van elders moet
ingevoerd worden. Welke staten voeren vooral veel
boter en kaas in?
De Engelsche nijverheid is de belangrijkste van de