Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
raarbare Schelde gelegen, door stoomvaart met vele
Europeesche plaatsen en vooral ook met Amerika,
door talrijke spoorweg!ijnen met Midden-Europa ver-
bonden is. (Vergelijk de ligging van Antwerpen met
die van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen). Voor
den binnenlandschen handel is het veel vertakte spoor-
wegnet van België van groot gewicht.
De bewoners van België zjjn deels verwant met die
van Nederland (Vlamingen in 5 provinciën: Oost-Vlaan-
deren, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Bra-
bant), deels met die van Frankrijk (Walen in 5
provinciën: Brabant, Henegouwen, Namen, Luxemburg,
Luik).
Zoek nu de volgende steden op.
In het gebied van de Schelde: B r a s s e 1 met 400.000
inw., verdeeld in de nieuwe stad met prachtige gebou-
wen en de oude stad met veel fabrieken; Antwer-
pen, handel, stapelplaats voor spek en petroleum;
Gent, industrie, tuinbouw; Brugge; Ostende,
badplaats; M e c h e 1 e n.
In het gebied van de Maas: Bergen, Charle-
roi en Namen met steenkolenmijnen ; L u i k en
Seraing met yzer-industrie; V e r v i e r s met la-
kenfabrieken ; S p a, badplaats.
§ 9. Het koninkrijk Groot-Brittannië en Ierland.
5700 □ geogr. mijlen met 36 inill. inwoners.
Dit koninkrijk bestaat behalve uit de twee groote
eilanden Groot-Brittannië (Engeland en Schot-
land) en Ierland uit eene menigte kleinere, waar-
van sommige in groepen vereenigd liggen. De voor-