Boekgegevens
Titel: De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Auteur: Boeser, J.C.; Neck, D.C. van
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1886
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1880
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200301
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De werelddeelen: aardrijkskunde voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
en bestaat voor een gro
door Rijn, ilaas en Sehe! Ie gevormd wordt. De laagst
gelegen deelen (dikwijls bf
behooren dus tot de voori
i^Igedeelte uit de delta, die)

Heden den zeespiegel) vormen
uitstekend weide- of bou\ land. Landbouw en veeteelt
amste middelen van bestaan ,
rn^Mmste m
Ook de handel, zoowel iVit-an. ais binnenlandsche,
is van veel belang, waartoe de gunstige ligging aan
de zee en in het midden van de eerste handeldry-
vende natiën van Europa benevens een uitstekend
ingericht kanaalstelsel veel hebben bijgedragen. Be-
halve van den buiten- en binnenlandschen handel
heeft Nederland ook veel voordeel van den doorvoer-
of transitohandel. Voor dezen handel zijn vooral de
spoorwegen, die onze havens Amsterdam, Rotterdam
en Vlissingen met Midden-Europa verbinden en de
waterweg van Amsterdam naar den Rijn van veel ge-
wicht.
Zie verder onze Beknopte Aardrijkskund^JSyi^Ne-
derland.
§ 8. Het koninkrijk lT f r o
535 □ geog. mijlen met SVa mill. inw.
Ten zuiden van ons land ligt een koninkrijk, dat
kleiner is dan Nederland, maar vrij wat meer inwo-
ners telt. Het is dan ook nagenoeg het dichtst bevolkte
land van Europa en heet België. Slechts voor een
zeer klein gedeelte grenst het aan de Noordzee, waar-
tegen het door duinen bevpiligd wordt; voor 't
overige wordt het begrensd door Frankrijk (Z), Luxem-
burg en Duitschland (O)
en Nederland (O. en N.).
2