Boekgegevens
Titel: Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Nijmegen: P.J. Milborn, 1894 *
Neerbosch: Stoomdrukkerij der Weesinrichting
2e dr; 1e dr.: 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1815
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200275
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
vrouwen en meisjes zoo graag belletjes in de ooren
dragen. Dat staat haast net als bij de wilden. Diesteken
wat moois door hun neus, of door hun lip en wij steken
't door onze ooren. 't Is allemaal even dwaas.
Maar ieder zoo zijn smaak. Zilveren lepels en vorken
vind ik wel mooi, maar dat is duur goedje, en 't is
maar heel gelukkig, datje met gewone lepels en vorken
net zoo smakelijk eten kunt als met gouden. Misschien
nog wel lekkerder. Ik kende ten minste een man, die
heel goed een zilveren vork betalen kon, maar toch altijd
met een stalen at, omdat het hem dan beter smaakte.
Sommige vrouwen dragen heel wat goud en zilver
op haar hoofd, zooals de Friezinnen, de Noord- en
Zuidhollandsche en Zeeuwsche vrouwen. De Gel-
dersche boerinnen doen daar niet zoo druk aan.
Bij den goud- en zilversmid kan men ook mooie
steenen koopen: juweelen en diamanten. Diekostenook
heel veel geld.
In de werkplaats van den goud- en zilversmid ziet
het er heel anders uit dan bij een gewonen smid. Hij
heeft ook veel fijnere werktuigen. Hij moet ook gedurig
het goud of zilver smelten en gieten. Dat doet de smid
met het ijzer niet.
Die goed in goud en zilver wil werken moet goed
leeren teekenen, want al de sieraden en mooiigheden,
die hij maken moet, zijn heel sierlijk bewerkt. En dan
moet hij op de kleintjes leeren passen ook, want er mag
van die kostbare metalen niets verloren gaan. Allestofjes
en stukjes er van moet hij goed bij elkander houden.
6