Boekgegevens
Titel: Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Nijmegen: P.J. Milborn, 1894 *
Neerbosch: Stoomdrukkerij der Weesinrichting
2e dr; 1e dr.: 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1815
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200275
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
't Duurt gewoonlijk tamelijk lang eer onze leerlingen de
moeielijkheden van het werktuigelijk lezen zoo geheel te
boven zijn, dat zij zonder inspan ning, voor hun genot,
om wal nieuws op te nemen, een boek of boekje kunnen
inzien. Daarom is 't vooral geraden hen bezig te houden
met bekende onderwerpen in huiselijken vorm, al kan
die niet altijd den lof van taalkundig sierlijk of zelfs
geoorloofd wegdragen. Hoofdzaak is, dat de kinderen
spoedig leeren, dat zij lezen om te begrijpen en te
onthouden en daarbij dient m,en, zooveel eenigszins
mogelijk is, van hun taal met al de beperkingen en
herhalingen, die zij meebrengt, gebruik te maken, wat
ook puristen er tegen in te brengenhebben. Ongetwijfeld
toch maakt de kinderstijl een goeden leestoon gemakkelijk.
Ik moet het aan dè gebruikers overlaten om te be-
oordeelen of mijn poging, wat vorm en inhoud aangaat,
waardeering verdient en hoop natuurlijk, dat zij niet
teleurgesteld worden.
Deze tweede druk is, op eenige verbeteringen na^
zoo goed als onveranderd gebleven.
Juni 1894.