Boekgegevens
Titel: Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Nijmegen: P.J. Milborn, 1894 *
Neerbosch: Stoomdrukkerij der Weesinrichting
2e dr; 1e dr.: 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1815
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200275
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
ramen werden opgeschoven. De notaris trad met zijn
klerk binnen. Daar zaten ook andere menschen, maar
buiten waren de meeste.
Om 10 uur begon het. Het eerste stuk werd naar
voren gebracht. Dat was No. 1. Want op alle dingen
waren nummers geplakt. No. 1 was een klein kastje.
Wie biedt er geld voor? Niemand zei wat. 25 gulden?
vroeg de notaris, 24, 23, 22, 21, 20? Ja, riep er een.
Mooi, zei de notaris, dat is een begin ! Niemand meer
dan twintig gulden? En tien —zei toen weer iemand —
twintig, zei een ander en twee te gelijk riepen: vijftig!
Twee aan bod! zei de notaris. Zestig, hoorde men toen
weer roepen en zoo klom het met dubbeltjes en kwart-
jes op tot dertig gulden. Dertig gulden, zei de notaris,
eenmaal, andermaal, voor de derde maal, niemand
meer dan dertig gulden? Toen sloeg hij met een houten
hamertje op het tafeltje en vroeg: voor ? „Vrouw de
Wilde" riep toen een stem. Zij kwam naar voren, be-
taalde haar 30 gulden en nog wat voor den notaris
en voor bewaargeld en liet toen het kastje naar haar
huis brengen.
Zoo ging het maar voort, alle nummers op hun
beurt. De menschen praatten en lachten onder de hand
eens, de notaris maakte eens een grapje, dan gingen
er eenigen heen en dan kwamen weer anderen, de
klerk schreef ondertusschen op en zoo was er een
heele drukte. Om 12 uur hield het op, maar om 2 uur
begon het weer tot 4 uur. En zoo ging het wel een
paar dagen, want er was heel wat te verkoopen. Som-