Boekgegevens
Titel: Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Nijmegen: P.J. Milborn, 1894 *
Neerbosch: Stoomdrukkerij der Weesinrichting
2e dr; 1e dr.: 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1815
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200275
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
hopen, dat hij weer zien kan. Als hij in den hemel
komt, zal het heerlijk voor hem zijn weer te kunnen
zien.
Toon was vroeger timmerman, maar toen hij blind
werd, kon hij dat niet blijven. Nu leert hij de kinderen
zoowat, die bij den Pastoor op de leering gaan. Want
Toon is Roomsch. Hij kent de Roomsche vraagboekjes
en de gebeden zoo goed uit zijn hoofd, dat hij ze de
kinderen ook goed leeren kan. Ze komen nu gedurig
bij hem en dan zegt hij voor, net zoo lang, totdat ze
alles goed kennen. Daar verdient hij nu wat mee en
zoo kan hij nog al rondkomen.
Toon is er heel tevreden en geduldig bij. Dat is een
groot geluk voor hem. Soms is hij vroolijk ook en
zingt zoo lustig, dat men niet zeggen zou, dat hij
zooveel mist. Hij gevoelt dat zelf ook, want hij is een
vrome man en spreekt er dikwijls van, dat God nog
zoo goed voor hem zorgt. Andere menschen, die goede
oogen hebben, zijn er dikwijls niet zoo geduldig onder,
als hun iets overkomt.
Het is verwonderlijk om te zien, hoe Toon met zijn
vingers alles onderscheiden kan. Hij doet dikwijls bood-
schappen en dan voelt hij goed, welk geld hij terug-
krijgt. Ze zullen hem geen cent voor een kwartjein
de hand stoppen. De kleuren kan hij ook voelen.
Men kan het niet begrijpen, maar het is toch zoo, hij
weet heel goed, of hij een rood of een groen, of een
blauw lapje in de handen krijgt.
Hij knutselt ook wel eens wat. Zoo kan hij heel goed