Boekgegevens
Titel: Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Nijmegen: P.J. Milborn, 1894 *
Neerbosch: Stoomdrukkerij der Weesinrichting
2e dr; 1e dr.: 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1815
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200275
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
begraven moot, dien men liefheeft. Maar het is geluk-
kig, als men denken kan, dat hij den Heer heeft lief-
gehad. Want dan is hij in den hemel. Dan missen wij
hem wel, maar dan heeft hij het toch veel beter dan
hier.
Daarom behoeft het akelige graf ons ook niet te ver-
schrikken en daarom behoeven we voor het kerkhof
ook niet bang te zijn. Die in den Heer gelooft is geluk-
kig als hij sterft en van de treurigheid van begraven
en zoo, die wij zien, weet hij niets af.
Men noemt een kerkhof ook wel godsakker of doo-
denakker. Meestal is het omringd door een heg of
muur en gesloten met een hek of deur. Bij den ingang
leest men soms een opschrift, zooals: „Het leven
des menschen is als een bloem des velds, als de wind
daarover gegaan is, zoo is zij niet meer" of: „Zalig zijn
de dooden, die in den Heer sterven" of: „Die in mij ge-
looft, spreekt de Heer, zal niet sterven, maar hij
heeft het eeuwige leven," en ook wel: „De ure komt,,
dat allen, die in de graven zijn, des Heeren stem zul-
len hooren en zullen opstaan."
Wij weten niet op welk plaatsje wij begraven zul-
len worden, of op welk kerkhof. Maar wij kunnen wel
weten, wat de Heer van ons wil en dat is het voor-
naamste, nl. dat we leven zullen tot Zijn eer.