Boekgegevens
Titel: Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Nijmegen: P.J. Milborn, 1894 *
Neerbosch: Stoomdrukkerij der Weesinrichting
2e dr; 1e dr.: 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1815
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200275
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
kersen rijp zijn, zijn er nog geen goede appels en als
de pruimen rijp zijn, zijn de kersen al lang vergeten.
De boer heeft ploegen, eggen, spaden, hooivorken,
harken, dorschvlegels, karren, wagens, manden, tui-
gen en van alles noodig, dat veel geld kost. Als hij
naar de markt komt om te verkoopen, moet hij licht
iets koopen ook. Als er regen en zonneschijn op zijn
tijd komt, kan hij tevreden zijn, maar anders ziet het
er dikwijls treurig voor hem uit.
Wij ploegen en wij eggen.
Wij zaaien op het land.
Maar wasdom en gedijen
Staat in des Hoogsten hand.
Hij zendt den regen neder.
Den dauw en zoimegloed;
Van Hem komt alle zegen.
Van Hem komt alle goed.
XXXVI.
HET KERKHOF.
Als iemand gestorven is, moet hij begraven worden.
Vroeger begroef mende menschen in of bij de kerken.
Dat mag tegenwoordig niet meer, men wil de begraaf-
plaats niet meer zoo midden in de stad of in het dorp
liebben. Nu zijn de kerkhoven buiten.