Boekgegevens
Titel: Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Nijmegen: P.J. Milborn, 1894 *
Neerbosch: Stoomdrukkerij der Weesinrichting
2e dr; 1e dr.: 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1815
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200275
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Binnen en buiten.: Leesboek voor een afdeeling der middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
der pit en zonder olie? Onze meester heeft eens een klein
gasfabriekje gemaakt van een zwavelstok en toen heb
ik het goed kunnen zien, hoe gas zoomaar branden kon.
XXXIII.
DE BOEKDRUKKERIJ.
Hoe komen toch de boeken in de wereld? Dat is
gemakkelijk te vertellen. Eerst is er iemand, die
het boek schrijft met inkt op papier, zooals wij ook
kunnen schrijven. En zoo gaat het boek naar de druk-
kerij. Daar hebben de letterzetters een grooten bak met
heel veel hokjes er in. In elk hokje liggen letters van
dezelfde soort. In 't eene hokje allemaal gewone a's, in
't ander hoofdletters A's, in het derde gewone b's enz.
't heele abc door. Leesteekens zijn er ook in. Dat is de
letterkast. Die letters zijn van metaal en ze zien er
uit als vierkante griffeltjes, zoo lang als een speld. Op
den onderkant van dat stifje staan de letters omge-
keerd, anders zouden ze verkeerd drukken.
De letterzetter zoekt nu al de letters, die hij hebben
moet, naast elkander op regels en als hij regels ge-
noeg heeft voor een blaadje zet hij die samen in een
raampje. Als hij acht zulke raampjes vol heeft, dan
zet hij die weer in een grooter raam, want dan is er
genoeg om één kant van een vel papier te bedrukken.
Dat raam komt dan in de pers. Dit is een groote