Boekgegevens
Titel: Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Auteur: Blum, J.H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1755
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200267
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 7 —
1595. Eerste tocht der Nederlanders naar
Oost-Indiê, voor rekening der Maat-
schappij van verre.
1600. Slag bij Nieuwpoort.
1602. Oprichting der O.-Indische Compagnie.
1609-1621. Twaalfjarig bestand. Godsdienstige en
staatkundige geschillen.
1619. Oldenbarneveld onthoofd. De Groot en
Hoogerbeets op Loevesteyn gevangen.
Jan Pieterszoon Coen sticht Batavia.
1625. Prins Maurits sterft te 's-Gravenhage.
Frederik Hendrik Kapitein-Generaal
en Admiraal der Unie en Stadhouder
van Holland, Zeeland, Utrecht, Gel-
derland en Overijsel.
1629. Beleg en inneming van 's-Hertogen-
bosch door Frederik Hendrik.
1639. Maarten Harpertszoon Tromp slaat de
Spaansche vloot bij Duins.
1647. Dood van Frederik Hendrik. Willem H
Stadhouder.
1648. Vrede van Munster. De Vereenigde
Nederlanden als een vrije en onafhan-
kelijke staat erkend. Vondels Leeuwen-
dalers.
1650. Oneenigheden tusschen de Staten van
Holland en den Stadhouder. Aanslag
op Amsterdam. Dood van Willem H.