Boekgegevens
Titel: Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Auteur: Blum, J.H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1755
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200267
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS , TE GRONINGEN.
A. Nuiver en O. J. Reinders, Tijdrekenkundig
overzicht der Vaderlandsche Geschiedenis
met aanteekeningen.....5de druk f 0,30
A. Nuiver en O. J. Reinders, Tijdrekenkundig
overzicht bij de Algem. Gesch. met aanteek. - 0,30
A. Nuiver en O. J. Reinders, Tijdrekenkundig
overzicht bij de Vaderl. Geschied. 8ste druk - 0,10
A. Nuiver en O. J. Reinders, Ons Vaderland,
overzicht van de geschiedenis onzes land
voor meergevorderde leerlingen. 3de druk - 0,75
Dr. H. Oort, Atlas voor Bijbelsche en Kerke-
lijke Geschiedenis, 5t kaarten.....- 2,90
A. A. Vorsterman van Oijen, Stam-en Wapen-
boek van Aanzienlijke Nederlandsche Fami-
liën, 3 deelen, gebonden.......- 200,00
J. B. Rietstap, Wapenboek van den Neder-
landschen Adel, 2 deelen, gebonden. . . - 200,00
J. B. Rietstap, De wapens van den vroegeren
en tegenwoordigen Nederl. Adel, gebonden - 8,00
F. van Rijsens, Vaderl. Geschied, éde druk - 0,30
F. van Rijsens, Algemeene Geschiedenis in
beknopten vorm......2de druk - 0,30
F. van Rijsens, Gesch. des Vaderlands 2de druk - ] ,75
F. van Rijsens, Leerboek der algemeene ge-
schiedenis ............- 1,75
F. van Rijsens, Leesboek over de Geschiedenis
des Vaderlands .......... - 0,30
F. van Rijsens, Historisch Leesboek, geb. . - 1,50
J. C. Sander, De Geschiedenis van ons Vader-
land ..........3de druk - 0,30
J. C. Sander, Schetsen uit het groote boek der
geschiedenis.......5de druk - 0,30