Boekgegevens
Titel: Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Auteur: Blum, J.H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1755
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200267
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
TE GROSINGEN.
Dr. W. J. A. Jonckhloet ^ Gedenkboek der Gro-
ninger Hoogeschool, gebonden.....f 10,90
Jaarboek der Rijks Universiteit te Groningen,
15 deelen...........a - 1,90
G. L. Kepper, Regeering van Koning Willem III,
met 10 etsen, folio.........- 37,50
A. M. Kollewijn, Geschiedenis der Nederlandsche
bezittingen........4de druk - 0,75
P. Louwerse, Geschiedenisversjes.....- 0.35
Dr. P. C. Margadant, Geschiedenis der Grieken
en Romeinen...........- 1,25
Lod. Mulder, Eerste onderricht in de Vaderl.
Geschiedenis.......7de druk - 0,40
Lod. Mulder, Beknopt Handboek der Algemeene
Geschiedenis...........- 1,90
Lod. Mulder, Handleiding tot de kennis der
Vaderl. Geschiedenis.....14de druk - 1,90
Lod. Mulder, Handleiding tot de kennis der
Algemeene Geschiedenis, I. . . 11de druk - 1,90
Lod. Mulder, Handleiding tot de kennis der
Algemeene Geschiedenis, II . . 10de druk - 1,90
Dr. H. J. Nassau, Nederl.-Indië en andere kolo-
niën, herzien door W. Stellwagen 4de druk - 1,00
A. Nuiver en O. J. Reinders, Oudheid en Mid-
deleeuwen, verhalen en schetsen 5de druk - 0,30
A. Nuiver en O. J. Reinders, Nieuwe geschie-
denis, verhalen en schetsen . . 5de druk - 0,35
A. Nuiver en O. J. Reinders, Vaderlandsche
geschiedenis, schetsen en tafereelen voor de
hoogste klasse der volksschool . 8ste druk - 0,35
A. Nuiver en O. J. Reinders, Kleine vaderl.
geschiedenis, verhalen en schetsen 4de druk - 0,30