Boekgegevens
Titel: Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Auteur: Blum, J.H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1755
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200267
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zestig jaartallen uit onze geschiedenis: beknopte tijdtafel voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 9 —
VIERDE TIJDVAK.
Yan de komst der Franschen in 1795 tot de
omwenteling in 1813. Bataafsche Republiek.
Koninkrijk Holland.
Ons land bij Frankrijk ingelijfd.
1805. Schimmelpenninck Raadpensionaris.
1806. Wet op het lager onderwijs. Lodewijk
Napoleon Koning van Holland.
1810. Nederland bij Frankrijk ingelijfd.
Ellendige toestand des lands. Tier-
ceering, conscriptie, censuur.
1813. Omwenteling. Oranje in het vaderland
terug. Vertrek der Franschen.
VIJFDE TIJDVAK.
Yan het herstel van Nederlands onafhankelijk-
heid in 1818 tot op onze dagen.
Koninkrijk der Nederlanden.
1815. België met ons land vereenigd tot een
Koninkrijk der Nederlanden. Willem I
Koning. Slag bij Waterloo.
1830. Opstand te Brussel. Afval van België.
Bombardement van Antwerpen.
1831. Heldendood van Van Speyk. Tien-
daagsche veldtocht. Slagen bij Hasselt
en Leuven.