Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Mijn doel met de uitgave van dit Beknopt Vraagboekje
is, eene eenvoudige handleiding te geven hij de minder uit-
gebreide bespreking van de Bijbelsche geschiedenis, voor kin-
deren van tien tot twaalf jaar en voor oudere maar weinig
ontwikkelde leerlingen.
In de laatste paragraaf, over de geschiedenis der Christe-
lijke Kerk, heb ik bij de onbeantwcorde vragen verwezen
naar: w. leipoldt, Kerkgeschiedenis voor Cateehisatiën
en Huisgezinnen, uit het Hoogduitsch door g. w. sannes.
10e druk. Groningen. — noordhoff & smit. — 1882.
Prijs f 0.90.
Voor leerlingen hoven de twaalf jaar oud verscheen bij de
Uitgevers dezes mijn Vraagboekje over de Bijbelsche Ge-
schiedenis, benevens kort overzicht van de Kerkgeschie-
denis naar w. leipoldt. Tweede, herziene en vermeer-
derde druk 1883.
t
Voor het onderwijs in de Christelijke geloofs- en zedenleer
stelde ik een vraagboekje op getiteld: De Christelijke Gods-
dienst , waarvan onlangs bij dezelfde Uitgevers de derde
verbeterde druk het licht zag.
Elst, 12 April 1886. A. F. H. B.