Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Het Ouze Vader.
/ (Matth. 6 : 6—13.)
Onze Vader, die in de hemelen zijt! Uw naam worde
geheiligd! Uw koninkrijk komeI Uw wil geschiede, gelijk
in den hemel, zoo ook op aarde! Geef ons heden ons
dagelijksch brood! En vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onzen schuldenaren! En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van den booze! Want U is
het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid tot in
eeuwigheid. Amen!
De zeven Kruiswoorden.
Vader! vergeef het hun, want zij weten niet wat zij
doen. (Luc. 23 : 34.)
Heden zult gij met my in het paradijs zijn. (Luc. 23 : 43.)
Vrouw, zie uw zoon, — zie uwe moeder. (Joh. 19 :
26, 27.)
Mijn God, mijn God! waarom hebt gij mij verlaten?
(Matth. 27 : 46.)
Mij dorst. (Joh. 19 : 28.)
Het is volbracht! (Joh. 19 : 30.)
Vader ! in uwe handen beveel ik mijnen geest. (Luc. 23 : 46.)
Onze Christelijke feest- en gedenkdagen.
Het Kerstfeest, 25 Dec. — Jezus geboorte.
De Goede Vrijdag. — Jezus' dood.
Het Paaschfeest. — Jezus' opstanding.
Het Hemelvaartsfeest. — Jezus' hemelvaart.
Het Pinksterfeest. — Uitstorting des Heiligen Geestes.
De gedenkdag der Kerkhervorming. — 31 Oct. 1517.