Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
De hoofdsom van alle geboden.
(Matth. 22 : 37—39. Deut. 6:5, Lev. 19 : 18.)
Gij zult den Heer, uwen God, liefhebben met geheel
uw hart, en met geheel uwe ziel, en met geheel uw ver-
stand. — Dit is het groote en het eerste gebod. En het
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uwen naaste liefheb-
ben als uzelven.
Woorden nit het hoek Joh.
De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen; de
naam des Heeren zij geloofd. (1: 216).
Zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade
niet ontvangen ? (2 : 1 Om).
Spreuken.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want
daaruit zijn de uitgangen des levens. (4- : 23.)
De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid. (9 :10a.)
Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is de
schandvlek der natiën. (14 : 34.)
Het hart des menschen overdenkt zijnen weg, maar de
Heer stuurt zijnen gang. (16 : 9.)
Ga tot de mier gij luiaard, zie hare wegen en word
wijs. (6 : 6.)
Wie met trage hand werkt wordt arm, maar de hand
des vlijtigen maakt rijk. (10 : 4.)
Beter is een gerecht van groenmoes, waar ook liefde
is dan een gemeste os en haat daarbij. (15 : 17.)