Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
NIEUW TESTAMENT.
Geschiedk. Boeken.
Evang. van Mattheüs.
Evang. van Marcus.
Evang. van Lucas.
Evang. van Johannes.
Hand. der Apostelen.
Zedenkundige Boeken.
Brief a. d. Romeinen.
2 a. d Korinthiërs.
Aan de Galatiërs.
Aan de Ephesiërs.
Aan de Philippiërs.
Aan de Kolossers.
2 a. d. Thessalonikers.
2 aan Timotheüs.
Aan Titus.
Aan Philémon.
Aan de Hebreërs.
Br. van Jacobus.
2 van Petrus.
3 van Johannes.
Van Judas.
De Openbaring van
Johannes.
De Tien Geboden.
(Exod. 20 : 1—17 en Deut. 5 : 5—21.)
1. Gij zult geene andere Goden voor mijn aangezicht
hebben.
2. Gij zult geene beelden aanbidden.
3. Gij zult den naam van God niet ijdellijk gebruiken.
4. Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
5. Eert uwen vader en uwe moeder.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen uwen
naaste.
10. Gij zult niet begeeren iets dat uws naasten is.