Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
en die aan de Emmaüsgangers verhaald? Joh. 20.• 1—18;
Lue. 24: 13—35,
6. Hoe noemen wij het feest van Jezus' opstanding en
welke groote waarde heeft dit voor ons ?
2. Wat weet gij van Jezus' hemelvaart?
Toen de Heiland op den veertigsten dag voor 't laatst
aan zijne vrienden was verschenen, verblijdden zij zich,
dat Hij werd opgenomen in den hemel.
a. Hoe wordt ons dit beschreven? Hand 1 : 9—12,
vgl. Luc. 24: 50—53.
b. Hoe spreken Petrus en Paulus over de verschijnin-
gen van den Christus ? ^and. 10: 40, 41 ; 1 Kor.
15: 6—8.
3. Wat gebeurde op het eerste Pinksterfeest na Jezus'
heengaan?
Op het Pinksterfeest werden Jezus' discipelen ver-
vuld met den Heiligen Geest en door de prediking
van Petrus werd de eerste Christelijke gemeente te
Jeruzalem gesticht,
a. Wat lezen wij hiervan? Hand. 2 : 1—4, 14—18,
36—41.
b. Wat weet gij van de liefde en hulpvaardigheid in
die gemeente? Hand. 4: 32—37.
c. Aan welke huichelarij maakten Ananias en Sapphira
zich schuldig? Hand. 5: 1—11.
4. Hoe werden de predikers van het Evangelie ver-
volgd ?