Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
c. \Velke pogingen deed Pilatus om Jezus te redden ?
Luc. 23 : 6—23.
d- Hoe kwam Pilatus er toe om Jezus te laten geese-
len en ter kruisstraf over te leveren? Joh. 19 : 1—16.
Iloe stierf Jezus op Golgotha?
Op den heuvel Golgotha werd Jezus gekruisigd en
zijne laatste woorden getuigden van zijne onveranderlijke
liefde en van zijn onwankelbaar geloof.
a. Wat gebeurde op den weg naar Golgotha? Luc.
23 : 26—28.
b. Wat verhaalt Johannes omtrent de kruisiging, het
opschrift en Jezus'laatste oogenblikken ? Joh. 19: 17—^30.
r. Welke zijn de zeven kruiswoorden ? {Zie Aanhangsel.)
5. Wie zorgden voor Jezus' begrafenis?
Jozef van Arimathéa en Nicodemus hebben Jezus
nog voor het aanbreken van den Sabbat begraven.
a. Wat lezen wij hieromtrent? Joh. 19 : 38—42.
b.' Op welken dag en op welke wijze gedenken wij
Jezus' dood?
Gez. 120: 4. Gez. 129: 4.
§ 19. JEZUs' OPSTANDING EN ZIJNE GEMEENTE.
1. Wat weet gij van Jezus' opstanding?
Op den eersten dag der week is de verheerlijkte
Heiland aan zijne discipelen verschenen en werden zij
dus overtuigd, dat Hij uit de dood en was opgestaan.
a. Hoe wordt Jezus' verschijning aan Maria Magdalena
3