Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
3. Wie waren Jezus^ vijanden?
De meeste Schriftgeleerden, Farizeërs en Sadduceërs
waren vyandig gezind tegen Jezus.
а. Welke waren de oorzaken van die vijandschap ?
Matth. 9: 10—13; Marc. 7: 1—16.
б. Hoe werd Jezus door zijne vijanden belasterd en
ondervraagd? Matth. 11: 19; 22: 15—22.
c. Hoe bestrafte Jezus de huichelarij van vele Fari-
zeërs? Matth 23: 23—28; Luc. 14: 1—6.
4. Welk besluit namen de leden van den Grooten
Raad?
De leden van den Grooten Raad te Jeruzalem namen
het besluit, om Jezus gevangen te nemen en te dooden.
a. Wat lezen wij hiervan ? Matth. 26 : 3—5.
b. Welk aanbod deed Judas Iskarioth? Matth. 2(» :
14—16.
5. Wat deed Jezus toen Hij voor 't laatst te Jeru-
zalem kwam?
Toen Jezus voor 't laatst te Jeruzalem kwam, pre-
dikte Hij nog in den tempel en hield op den laatsten
avond een maaltijd met zijne apostelen.
a. Wat wordt van Jezus' intocht en prediking ver-
haald? Mare. 11: 7—10; 15—18.
6. Wat deed en wat sprak Jezus aan dien maaltijd?
Joh. 13 : 1—17 , 21—30 ; Luc. 22 : 19 , 20 ; Joh. 17 : 20, 21.
Gez. 96. Gez. 204: 1.