Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
werden door Hem genezen en vele zondaars tot be-
keering gebracht.
a. Welke genezingen getuigden van zijne buitengewone
macht en medelijdende liefde? Mare. 1 : 21—28; Luc.
18 : 35—43;
b. Worden nog andere wonderen van Jezus ons ver-
haald? Mare. 4 : 35—41; Luc. 8 : 40—42, 49—56.
3. Welken invloed oefende Jezus uit?
De boetvaardige zondares ten huize van Simon den
Farizeër en de hebzuchtige tollenaar Zacheüs te Jericho
toonden hun oprecht berouw.
a. Wat lezen wij daarvan ? Luc. 7 : 36—50; 19 :
1—10.
b. Hoe stelde Jezus zijne Uefde tegenover de hardheid
der wet? Joh. 8 : 2—11.
c. Wat eischte Jezus van den rijken jongeling? Mare.
10 : 17—27.
4. Betoonde Jezus zich ook een vriend van kinderen ?
Jezus zegende kinderen en zeide: »Laat de kinder-
kens tot mij komen en verhindert ze niet, want dei-
zulken is het Koninkrijk Gods."
a. Hoe wordt ons dit verhaald? Mare. 10. : 13—16.
b. Hoe wekte Jezus op tot nederigheid? Matth. 18 :
1—5; Luc. 14 : 7—14.
5. Wat leerde Jezus in zijn gesprek met eene Sa-
maritaansche vrouw?
In zijn gesprek met eene Samaritaansche vrouw gaf