Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Koninkrijk zouden behooren en welke beginselen zijne
discipelen moesten handhaven. (Matth. 5—7.)
a. Wie prees Jezus zalig als burgers van zijn rijk?
Matth. 5 : 3—12.
b. Welke beginselen moesten zijne discipelen handha-
ven? Matth. 6 : 33—48.
4. Hoe leerde Jezus zijnen volgelingen bidden?
Jezus leerde hun bidden: »Onze Vader die in de
hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw konink-
rgk kome."
a. Hoe spreekt Jezus over het bidden en wat beteekent
elke bede van het Onze Vader? Matth. 6 : 5—13.
b. Hoe moet gij jegens de menschen gezind zijn en
Jezus gehoorzamen? Matth. 7 : 12, 21 vgl. 24—27.
5. Beantwoordde Jezus' optreden aan de verwach-
ting der Joden omtrent den Messias?
Neen, de Joden verwachtten dat de Messias een
aardsch rijk stichten zou en Jezus bedoelde met het
Koninkrijk der Hemelen de vereeniging van allen, die
God in geest en waarheid zouden aanbidden.
a. Waaruit bhjkt dit? Luc. 17 : 20, 21; Matth. 5:
6, 10.
b. Welken indruk maakte Jezus optreden ? Matth. 7 :
28, 29; Joh. 7 : 40, 41.
Ps. 97 : 7. Gez. 48 : 10.