Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
a. Wat verhaalt ons de Evangelist Lucas omtrent Je-
zus' geboorte te Bethlehem? Luc. 2 : i—20. Vgl.
Matth. 2.
h. Wat deelt Lucas ons mede over de vreugde van
Simeon en Anna de profetes? Luc. 2 : 25—38.
2. Wanneer vieren wij gedachtenis van Jezus' ge-
boorte ?
Wij vieren jaarlijks gedachtenis van Jezus' geboorte
op het Kerst- of Christusfeest den 25en December.
a. Hoe is dit feest ontstaan?
h. Wat beteekenen de namen Jezus en Christus?
3. Was Jezus reeds als kind bijzonder godvruchtig?
Jezus was reeds als kind bijzonder godvruchtig en
gaf op zijn twaalfde jaar de bewijzen daarvan in den
tempel te Jeruzalem.
a. Wat lezen wij omtrent zijne godsvrucht? Luc.
2 : 52.
b. Wat wordt van den 12 jarigen Jezus ons verhaald?
Luc. 2 : 41—51.
4. Tot wien begaf Jezus zich toen Hij volwassen
was?
Toen Jezus volwassen was begaf Hij zich tot Johan-
nes den Dooper en verlangde door hem gedoopt te
worden.
a. Wat lezen wij hiervan? Matth. 3 : 13—17.
5. Waar heeft Jezus zich nog afgezonderd eer Hij
begon te prediken?