Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
welke schoone spreuken van Israëls wijzen kent gij ? {Zie
Aanhangsel.)
Ps. 65 : 1. Gez. 227 : 3.
HET NIEUWE TESTAMENT.
§ 12. HET JOODSCHE volk in JEZUs' TIJD.
1. Welke vorsten regeerden over het Joodsche volk
in het begin onzer jaartelling ?
Herodes de Groote en na zijn dood Archelaüs, He-
rodes Antipas en Filippus.
a. Wat verstaan wij onder onze Chr. jaartelling 1
b. Wat weet gij van die vorsten en hoe was het land
onder de drie laatstgenoemden verdeeld ?
2. Wat weet gij van de macht der Romeinen over
het Joodsche volk?
De Romeinen eischten van de Joden eene belasting,
die door tollenaars werd ingezameld en stelden Judea
en Samaria onder het bestuur van een Romeinsch land-
voogd.
a. Waarom werd Archelaüs door een Romeinsch land-
voogd vervangen?
b. Wat weet gij van de tollenaren?
3. Wie zorgden in dien tijd voor de godsdienstige
belangen des volks ?