Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'21
b. Welke psalmen wekken op tot gehoorzaamheid aan
Gods wil? Lees: Ps. 15; 119 : 1—16.
3. Wie worden profeten genoemd?
Mannen, die door hunne prediking tegen afgoderij,
huichelarij en andere zonden ernstig waarschuwden,
worden profeten genoemd.
a. Hoe bestreed Elia de afgoderij en de ongerechtig-
heid van koning Achab? 1 Kon. 18: 17-39; 21 : 1 — 20.
b. Wat weet gij van zijn opvolger Eliza? 2 Kon. 5.
c. Hoe hebben Amos en Hosëa in Israël, Jesaja en
Jeremia in Juda gepredikt? Lees: Amos 6 : 10—15;
Hos. 4:1,2. Jes. 1 : 13—17; Jer. 7 : 1—11.
4. Wat hebben sommige profeten voorspeld?
Sommige profeten hebben de komst van den Messias
en de verlossing der Israëlieten uit de macht hunner
vijanden voorspeld.
a. Hoe spreekt Jesaja van die toekomst? Jes. 40 :
1—11 , 27—31 ; 60 : 11—14.
b. In welke profetiën wordt op den Messias en op het
godsrijk gewezen? Dan. 7 : 13, 14; Jes. 11 : 1—9 :
42 : 1—7.
5. Wat weet gij van het boek Job en van de Spreuken ?
Het boek Job leert ons in Gods wil te berusten en
de Spreuken bevatten vrome lessen van levenswijsheid.
a. Wat wordt van Job ons verhaald? Job 1 : 13—19;
42 : 10—13.
6. Welke woorden getuigen van Jobs berusting en