Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
5. Zijn de Joden na de ballingschap geheel onaf-
hankelijk geworden?
De Joden waren na de ballingschap steeds onder-
worpen aan vreemde koningen behalve in den tijd der
Makkabeërs.
a. Wat weet gij van die vreemde koningen? {Alexan-
der de Groote. Egyptische en Syrische vorsten. Antiochus
Epifanes.)
b. Wie werden de Makkabeërs genoemd? {De zonen
van Mattathias. 166 v. Chr.)
c. Hoe kwamen de Joden eindelijk onder de heerschappij
der Romeinen?
Ps. 42 : 7. Gez. 22 : 1 , 3.
§ 11. israèls profeten.
1. Welke mannen hébben de ware aanbidding van
God in Israël bevorderd?
Mozes, Samuël, de psalmdichters en vooral de pro-
feten hebben de ware aanbidding van God bevorderd.
a. Waardoor hebben Mozes en Samuël dit gedaan?
2. Wat weet gij van de psalmdichters?
David, Asaf en andere dichters hebben lofliederen
geschreven ter eere van God en tot bevordering van
ware godsvrucht.
a. Hoe wordt God als Schepper in de lofpsalmen ver-
heerhjkt? Lees: Ps. 8; 104: 1, 13—31.