Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
h. Hoe kwam de naam Joden in gebruik voor alle
Israëlieten?
c. Wat beteekent het woord ballingschap, in welk op-
zicht werd zij den Joden tot zegen?
2. Wanneer kwam aan de ballingschap een einde ?
In het jaar 536 v. Chr. gaf de Perzische koning
Cyrus aan de Joden vrijheid, om naar hun land terug
te keeren.
a. Welke profeten hadden de Joden bemoedigd door
hunne prediking en die terugkeer voorspeld? (Jesaja en
Ezeehiël.)
b. Wat weet gij van Cyrus en van zijn besluit om
den Joden hunne vrijheid terug te geven? Ezr. 1: 1—8.
3. Wat deden de teruggekeerde Joden?
De teruggekeerde Joden hebben de stad Jeruzalem
en den tempel herbouwd, nadat zij de Samaritanen
overwonnen hadden.
а. Wat weet gij van de Samaritanen en van Nehemia?
Ezr. 1—4j Neh. 2: 1—6.
б. Welke profeten bemoedigden de teruggekeerde Jo-
den? {Haggdi en Zacharia.)
4. Wat weet gij van de Joden die in Perzië bleven
wonen 9
De Joden, die in Perzië bleven wonen, ontkwamen
aan een groot gevaar door tusschenkomst van de konin-
gin Esther.
a. Wat weet gij van koning Ahasverus, van Haman
en Mordechaï en hoe werden de Joden gered ? {Boek Esther.)
2*