Boekgegevens
Titel: Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Auteur: Blaauw, A.F.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200257
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt vraagboekje over de bijbelsche geschiedenis: handleiding voor eerstbeginnende en voor weinig ontwikkelde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
c. Welke dappere daden verrichtte David reeds als
jongeling? 1 Sam. 17 : 32—37.
3. Wat ondervond David van Saul?
David werd door Saul vervolgd, maar Jonathan, de
zoon des konings, werd zijn beste vriend.
a. Waapm werd David door Saul vervolgd? 1 Sam.
18 : 5—9.
b. Wat lezen wij van Jonathans vriendschap voor Da-
vid? 1 Sam. 18 1—4; 19 : 4—6.
c. Hoe toonde David zijne edelmoedigheid tegenover
Saul? 1 Sam. 24 1—8; 26 : 5—12.
4. Wanneer werd David koning?
Na Sauls dood werd David koning. Hij overwon
alle vijanden en behartigde de godsdienstige belangen
van zijn volk.
a. Wat lezen wij van zijne overwinningen? 2 Sam.
8 : 13—15.
h. Hoe toonde hij zijne belangstelling in den gods-
dienst? 2 Sam. 6 : 14—19.
c. Over welke schandelijke misdaad werd David door
den profeet Nathan bestraft? 2 Sam. 12 : 1—7, 9.
d. Wat ondervond David in zijne laatste levensdagen?
{Batsebas kind. Absaloms opstand. De pest in Israël.)
Ps. 103 ; 2. Gez. 73 : 2, 12.
§ 9. bloei en ondergang van het koninkrijk.
1. Onder wiens . regeering heeft het volk Israël een
tijdperk van grooten bloei beleefd?