Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— <M) —
Met vlammend zielsverrukken;
Uw deugden en volkomenheén
Den Lot te zwaaien niet alleen,
Maar levend uit tc drukken!
< Almachtig, Heilig, weldoend God,
i O doe my dit verkiygen!
: Vryheer van uws fchepfels lot,
' Tot Wien myn zuchten ftygen!
, Gy, loutrend vuur, Gy, Liefdegloed,
Doordring my 't Aardsch, het koud gemoed !
i Herfchep my naar Uw Wezen !
] Dan leef, dan fterf ik tot Uw Eer!
j Dan wordt Ge, o aller fchepflen Heer,
i Van uw gewrocht geprezen!
180Ö.
De Heiland.
Z A N G S T U K .1 E N.
Pfallet altiludo coili! pfulUt omnis Angelus!
prudemlüs.
Jezus Christus, ja, is God!
God van eeuwigheden!
Hy vertrad der Duivlen rol;
: Heelt voor ons volftreden !
I Hy, vervuiler van 'tgenot!
^ Hoorder der gebeden!
\ Hy, Hy fchcnkt ons U vol genot,
I Van hel zaligst Hemellot!
[ Jezus Christus, ja, is God!
Juicht, wie Hem beleden!