Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
Vei'IinaatU dc fakkel niel, u minlyk aangeboden ,
Leerl, leert door de nilkomst-zclv bunn'waren zin verflaan!
Bedenkt, dat woord is valscb dat u een' Redder fpelde.
Of dees uw Redder kwam op dc afgepaalde ftond.
Bedenkt, dat zelfde woord dat dien Verlosfer meldde.
Heeft Judaas ondergang, en dit uw lot, verkond.
Hoe! Gods bedreiging volgt, neemt lydpunt waar cn orden!
Vervult zich in een reeks die afloopt ais een vliet!
En zyn beloflenis, zou zy vergeten worden?
Ontvallen aan 't verband, dat God haar open liet?
Hoe! alles, finls den dag door 't eerst vergryp bezondigd,
Belofte, Wel, Profeet, fpelt dien Verlosfer voor!
En, veertig eeuwen lang den zijnen aangekondigd,
Onlbreekt Hy, 't eenig heil, en fielt zyn Volk Ie loor!
Neen, neen, welmcenenden! wy eeren uw vertrouwen;
(Die hoop, die fteeds Tcrbeidl, is elks verecring waard.)
Maar heeft u God beloofd, uw Salems muur te bouwen,
Zoekt Salems muren niet aan de andre helft der aard.
Heeft dc Almacht dees Haar gift aan tyd en plaals verbonden,
Zoo rukt, in blinde hoop, Zyn Godfpraak niel uit een.
Het lydftip is voorby, en — 't Godlyk woord gefchondcn,
Of, die dat woord belooft, die wondergift vcrfcheen.
Die wondergift vcrfcheen, of Gods beloften falen !
En falèn, Hemel ach! laat dit de Godheid toe?
Neen, nooit beloofde ecn God om 'l woord weer in te halen.
Of, geeft uw' Heiland op, of wordt het wachten moe!
Ach! zoudt gc in deze onze eeuw, na zoo vele eeuwen lydens,
Verzaken aan uw hoop, uw Wet en Profecy;
En, 't oogenblik naby van de aanbraak des verblydens,
U domplen in de poel der Helfchc twyflary?
Zal dil, zal dit uw' hart voor Jezus Godsdienst doven,
Dat ge alle Godsdienst houdt voor ydle beuzelpraat.
De fpol met Godfpraak dryfl, met eerdienst en gclooven.