Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AAN DKX LF. ZEK.
Ik ben oud , ftram, eii van ccnc moeilijke wandeling al'gemat ;
echter zillen myne jonge vrienden by my om den baard, en
verlangen dat ik hun nog iels verlcUe ol" voorneurie. Ik llaap
er by in; maar welaan! Lust het u, naar mijn moe en llaap-
rig praatjcn of lied nog te luiftcren, bet zij u gefchonken, mijn
Vrienden! Het zij fmaak voor mijn voordracht en ftemval, het
zij bioote goedwilligheid; ik onthou het genoegen u niet, dat
gy er in vinden moogt, en dat er'door het onderhoud zelve
mei u. een voor my is. Alleen vergt niet meer of niet beters
dan ik geven kan, en zoo ik Uisfchen beide eens knikkebollc,
vergeelt my. 't Slaat u vrij, er met my by in te flapen.
Ziet daar, mijne Lezers, de ware en eenige Voo rode mis-
fcbien, die ik by deze mijne Nieuw e Poezy moest laten voor-
afgaan. iMaar men befchuldigt my van die inbeelding, die aan
dc verflopping der ingewanden (vrucht van een zittend en
denkend leven) verknocht is, en die men uit dezen hoofde
pochondrie pleegt te noemen. Geheel vrij ben ik er zeker niet
van; maar, boe 'tzij, zoo lang 'tAlgemeen aan mijne voort-
brengfels eenigen prijs geeft, is mijne eigen Ie onvredenheid
met my-zelven geen genoegzame grond om geheel en al werk-
loos te blijven. Een leven buiten dien, voor my erger dan dc
dood! En wanneer ik mijn' Lezer iels aanbiede, is het niet
flechts natuurlijk, maar veellicht eene foort van verplichting,
hem omtrent het een en ander voor te komen, dat op het ge-