Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
Voor ons affcliuwbre vlockgenootcn,
De affclmwelijkfle dood begeerd!
Thands durv' geen twijlelmoedig treuren
Het heilbegeerig hart verfclieuren!
De Heenrots des Geloofs ftaat pal;
In 't baldrend woèn van wind en golven
Getrouw, onwrikbaar, onbedolven,
Kn zegevierend op 't Heelal.
Gy, Heiland! hebt uw' uitverkoren
Een troost en onderftand befchoren.
Die in geen leed verijdeld wordt!
Uw geest is 't,die, ten troost der fmarle,
In 'tU getrouw beminnend harte
De vreugd van uwen Hemel ftort!
Wy durven met volzeekre fchreden
De heirbaan des Geloofs betreden.
Des Levens onbedrieglijk fpoor !
Laat Dood en Wareld ons begrimmen;
Wy laehen met heur ijdle febimmen:
Gy-zelf, Gy gingt ons roemrijk voor!
Wat zijn ons jamm'ren of bezwaren !
Wy blijven op die eerkroon ftaren,
Die ons aan 't eind der baan verbeidt.
Gy wenkt ons loe, verheerlijkt Koning,
En hebt in Uwe Hemelwoning
Aan die Gy lief hebt, plaals bereid.
Haast keert Ge, op 't licht der Hemelwolken,
Voor 'toog der neergeslagen Volken,
En voert Uw vrijgckochlen mcê.
Wat loefl ge, o morgen, dag des bevens!