Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
Gy hebt de onfterflijkheid herwonnen,
Wier glans met meer dan duizend zonnen
U van 't geheiligd voorhoofd blinkt.
De Seraf volgt met ftarende oogen
Uw opvaart liddrende in den boogen,
En eert den ongefchapen' Zoon.
En, duizendduizend Englenfcharen
In H tinllend licht voorby gevaren.
Verheft ge U tot uws Vaders throon.
Daar zet ge, o Dood- en IJelvertreder,
Aan 's Vaders rechterhand U neder.
Uw wederflrevcrcn ten fpijt!
Gy, God uit God, door God gezonden,
Gy, die der zonden vloek ontbonden
En Hfchuldig aardrijk hebt bevrijd!
Gy hebt des Afgronds kracht verbroken;
Gy, van de wet ons losgefprokcn:
Gy hebt geleden en volbracht!
Gods aanfchijn fchittert van genade:
Gy zijt het, die de wraak verzaadde,
Gy, voor den doemeling geflacht!
Gy fpraakt: «in 't bloed der offerftieren, (*)
«In 't vet der fmeulende outervieren,
«Is niets dat aan uw' eisch voldoet.
«O God! voor 't eerfte morgenglorcn
«Hebt Gy my tot uw dienst verkoren,
«Hier ben ik, zie! aanvaard mijn bloed!"
(*) Psalm XL.