Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zelf herinnering,
Wit ttn gctcoulu toorö en alïe^ aanneming
üiaacbig/ bat Cöci^tu^ in be tuareïb
ffefEmnen om bc 5onbarcn 5afï0 tc maßen;
Kan luelfte ift be üoornaamTïe ßcn.
I TIMOT. r.
Gedenk aan 't heilig Woord, den God, op Wien gy hoopt!
Wiens zoenbloed ge om geen goud, geluk, of eer verkoopt.
Des Vaders evenbeeld, die. God uit God geboren,
Voor ons in 't vleesch verfcheen , ons vrijfprak van Gods toren,
Zich otterde op het Kruis, en, Koning van 'tlïeelal,
En dood en leven beide onfeilbaar richten zal.
Gedenk Hem, ó mijn ziel, en laat de nood der tijden
U nimmer wanklen doen in voor Zijn' naam Ie ftrijden.
Veracht den hoon, de fmaad, van wat dien naam weêrftreeft;
Neem ze aan, als't merk van't bloed, dat aan zijn'Kruisboom
Hy heiligde u Zijn bloed, en gy, wal zoudt gy tragen, (kleeft!)
Aan Hem uw menschlijke eer ten offer op te dragen?
Wees dwaas om Jezus wil, verbeur uw vroeger roem!
Dat elk u fpotsgewijs een' grijzen fuffer noem';
Ja, 'Iflikziende onverftand, met wie den Heiland huldig',
Uw ernst van huichlary en valfchen fchijn befchuldig';
Ik draag het: 'k hou mijn' mond van meineed onbefmet:
Ik buig mijn kniën voor geen Baül noch zijn wel.
En moet de oprechte trouw aan God en 'trein Geweien
Belachbaar Bijgeloof of dolle Dweepzucht heeten,
En zijn geluk en geld alleen voor hem bewaard,
Wiens voorhoofd 't merk der vloek voor Jezus Kruis aanvaardt,
Ik fta van alles af. Behoudt uw gift, Godloozen!
Mijn deel is niet met u, wien Jezus naam doet blozen!
Vereert uw eigenwaan, uw deugd, uw' zedenleer!
Mijn Heiland is my 'tal, en wat behoef ik meer!