Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
INu hand cn oordeelskracht verlragen,
En 't trouweloos geheugen wijkt!
O onhctrouwbre fchat, die wy met zorg vergaftren!
O Rijkdom, weggelegd in Hhool'd,
En door een kleenc reeks van jaren
Ons onmeedogend wéér ontroofd!
Waar vlucht ge, en ftelt me in vreemde palen,
Gy, *t eenigst wal my bleef, meêdogenloos te loor,
In 't vlieden niet weêr in te halen
Voor hem die eenmaal u verloor!
Gy, Dwaas, vertrouw op 'l llijk der aarde!
De ftormwind voert hel weg in d'afgrond van dc zee!
De wetenfchap beeft hooger waarde:
Haar draagt men ook in H onheil mcê!
Helaas! Nog dwazer dan dc dwazen
Die gc in uw hart befpot, verblinde Waan, verftom!
Éón koorts ontrooft tot elks verbazen
Dal onontroofbaar eigendom!
Ga, voed uw kinders thands met de opgelegde gaven!
Schud ze uit — zy vordren brood, wat toeft gy, toon u rijk!
Rampzalige! ach, uw rustloos flaven
Was ook alleen voor nietig flijk,
In U-allecn, ó God, is rijkdom! U te vrezen
Is wal alleen aan H hart gerustheid geeft in nood.
Gy zult, Gy zult mijn Redder wezen;
Met ü verachte ik leed cn dood.