Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iii —
Laat daar hy 'tal voor durfde wagen,
Hem nu herftellen in zijn ftaat!
Gy hoorde 't, God, die trouw en eeden
Kn hoort en aanneemt! ja, Gy zaagt mijn' gruwbren nood.
En fehonkt me onfehatbre zaligheden,
In 'tzoct, fchoon fchaamle mondvol brood.
O doe me U eeuwig dank bew ijzen !
Vervul mijn hart en mond beftendig met Uw' lof!
Laat, Iaat me Uw wonderkracht, 6 God van redding, prijzen.
Gelijk ze in 't Hallel klinkt van 't juichend Hcmolhor!
Laat tijden, jaren henenfpoeien
In wisding van verdriet, en kommer, en elend!
Gy, doe mijn lippen overvloeien.
Gelijk Ge my het hart doet gloeien,
Van wat geen aardfche wellust kent!
Gy kent alleen 't getal der ftonden,
Uw fchepfel tot verdriet, tot vreugde voorbepaald'
O geef my blijdfchap, geef my wonden,
Maar laten zy Uw' roem verkonden,
Zoo lang mijn boezem ademhaalt!
Laat me in Uw kracht de rampen torfchcn,
Geduldig en met Christenmoed !
U zwijgen, zonder na te vorfchen.
Waarom my 't leed beflrijdt dat Gy my dragen doel!
aar ach! verwerp mij niet, nu door de last der dagen
Mijn uitgeput verftand by 'l lijdend lijf bezwijkt;
W. BM.DERDVK. XIX, 5