Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— m —
Waart Gy mijn toevlucht in zijn zorgen,
liet anker, \vaar mijn hoop op Hiep!
Gy weet het, wat ik heb geleden!
Hoe hard my Hieven viel, van 'teerst bewustzijn al!
Gy kent de maat der bitterheden,
Die 't hart my hijgen deed naar 't graf.
Ach! 't zacht, het lieflijk perk van 's levens uchtendgloren,
Als 't al ons toelacht, alles vleit,
De kindsheid, ging voor my verloren
In de akeligfte donkerheid.
Heelt ooit de onnoozle lach der argelooze weelde
My 't kinderlyk gelaat gebloosd ;
Ach! 't was geen fpeelfche lust, geen wareld die my ftreelde.
Maar 't was door d' invloed van Uw troost.
<iy zijt mijn Kedder, Gy, Gy hebt my nooit begeven,
Gy voerdet me aan de hand door al wat aaklig heet!
Om U-alleen bemin ik 't leven.
Om U, O Godheid, eer te geven,
Die wie U lief heeft, nooit vergeet!
Daar ligt hy, riej) men — 't mededoogen
Drong fommigen een'traan van weemoed langs de wang —
De dood verhief zijn feis bliktandende in den boogen:
Mijn krank geftel bezweek met kracht en denkvermogen:
Gy redde 't reis op reis van 's levens ondergang.
Daar ligt hy, riep men, neérgeflagen!
Uit erf, en goed, en^huis, geblikfemd door den haat!