Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 49 —
liy (iddcrt — 'k zie uw voorhoofd blecken —
Uw hart fmcit weg in zelfverwijt.
loe! zijl gy H kroost van hun, die voor hunn' Heiland leefden;
Zijn kruisboom ftaafden in hun bloed;
iJie in zijn' naam naar 'l flrafhout flrcel'den,
En juichten in den martelglocd?
lelaas! een fchuldige eeuw heelt Irouw en huwelijkskiuifler
Verfcheurd, en 't heilig bed bevlekt;
liet edelst bloed beroofd >an luister,
En de aard met bastaards overdekt.
ich*. wal den Stamnaam draagt der Cezars en Bourbonnen
Is mooglijk uit een' valschen fchoot
In fchendig overfpel gewonnen
En de alkomst van een' vuigen Jood.
'an daar, van daar 't verval dat Volk aan Volk bewecncn!
De aloude fleunfels van den Staat,
Der Helden nakroost is verdwenen
Voor een van God veroordeeld zaad.
ie daar de vrucht der weelde en valfche fchijnvermaken!
Dit leert u 't leerzaam Schouwtooneel,
O Volken! God en plicht verzaken,
Voor ziel verdervend zingcflreel.
oe! waar de Poezij haar hemelval deed hooren,
En 't hart verheffen moest tot deugd,
Daar flreelt u de ontucht oog en ooren,
En wordt de voedfleres der jeugd.
du.derbyk. xix. 4