Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— /(I —
Kaat andren zich hel lichaam meslen,
En zee en flroomen en geweslen
Ontvolken voor hun holle keel!
In 'l hrood des arbeids ligl Gods zegen :
En dil, dit eet men nimmer legen.
Te wEiKic deert niel, maar te veel!
Maar ach! gy ziel uw kleed verflelen!
Uw liji eischt deklel in dc vorst.
Uw kroost! — mijn God, het roept om celen!
Hecds knaagt hel aan de laalfle korst. —
Hou moed, <5 Clirislnen! 't Is uw Vader,
Die, aller fchepllen levensader,
Voor allen, voedfel heeft bereid,
lly kent hunn' nood, ook eer zy vragen,
En voedt ze naar Zijn welbehagen:
Betrouw Zijne Algenoegzaamheid!
Of zou Hy u, uw kroost, vergelen,
Die 't pluimloos kieken onderhoudt?
Hy die, in 't vlekloos licht gezeten,
En aarde en hemel overfchouwt!
Is Hy, die voor u is geflorven,
Uw kroost den hemel beeft verworven,
U min genadig dan bet vee?
ó! Laster niel: Hy zal u voeden!
Verduur den druk der legenrpoeden!
Beproeving brengt den zegen mee!
Maar ach! op 'l ziekbed neêrgellagen,
Ontwricht, ontzenuwd, machtloos krank...?
ó Christen, 'l zijn uws Heilands plagen:
Ook thands betaamt u lof en dank!