Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 193 —
Dat de thammuz, waar van Ezecliiel VIII, met den oziris d c
Egyptenaren, en de adonis wiens feestviering in de dagen der
loloméën Tiieoerilus in zijne A cycovta^ovcat zoo weelderig be-
ehrijft, zoo wel als de appen van Indien, met dezen dezellde
perfoon was, is niet moeilijk te gelooven. De vier namen zijn
eigenlijk appellaliven, en de drie eerften ieder van een wortel
die heer beteekent. Het adon , waar van bet llebreeuwfelie
Adonaiy is bekend. Zoo is ook de wortel os in bet Koptiseb
en met bet artikel, pios), welke oorfprong aan den uitgang
der Griekfebe naamwoorden in os gegeven beeft, waar van
wederom de Lalijnfebe in «s, niet anders dan heer. Oziris is
geen Koptiseb, maar 't Os iepo^ der Grieken; dat is, de heilig
Heer, of zoo gy wilt, de heilige os, bet woord os als een eigen
naam gebruikt. Kireber verklaart het kwalijk door O cto^ tspoc"
facrofanctus; zoo als ik in mijn groot Etymologicon toon en zal-
En THAM is de eigenlijke wortel van hel Latijnfehe dominuSf
en domare; van ons temmen, dat in zijne grondbeteekenis ver-
mecfteren is; van bet oud Seholseh (Gallie) cn'l Keltisch
Dame, waar van in 't Fransch noch viddme overig is, en dat
nu op vrouwen wordt toegepast. Dit alles op zijn plaats wijd-
leopigcr, en met bewijzen geftaafd! Hier kan ik het niet dan
ter loops als nederwerpen, voor die het verflaat. Appen in
hel Indisch (waar van de naam apis, aan denzelfden Oziris
by zijne wederkomst onder de flierengedaante gegeven) betee-
kent niel meer of minder dan een os oï/tier.
Izis is even weinig een Egyptische naam als oziris, maar een-
voudig het Hebreeuwsch en Syriesch isciu. De Egyptenaren
noemden haar moeth naar de Nederduilfclie uilfpraak, de tu
voor een zeer zachte d genomen. En van daar ook ons moeder,
'tgeen het Koptifche woord beteekent. Maar wij noemen
on Oziris gelijk wy Artaxerxes en Zoroaster noemen, dat is met
half Griekfehe en door de Grieken verbasterde benamingen.
En lol wedervergelding dezer verbastering aan de Grieken, noe-
w. bilderdyk. xx. 13