Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39 —
!lcrroep ii, wat hy 11 in 't leven,
In Henkei aanzijn heeft gegeven;
In 't bloot genot van uw beflaan:
Herroep u, wat gy eens na dezen
Beflemd, geroepen zijt te wezen;
En zwijg, en dank, en bid Hem aan!
Hoe! zijt ge niet een menseh geboren?
Het pronkfluk, door Gods hand gewrocht!
Oe zorg van 's hemels Englenchoren,
Door 't bloed van Jezus vrijgekocht!
Hoe zoudt ge, naar Gods beeld gefchapen,
U aan een nietig goed vergapen,
Of weigren Hem H geleende wéér?
Hoe zoudt ge, vry door Jezus wonden.
Aan aardfche draf en Hijk verbonden.
En 't kruis ontrouw zijn van uw' Heer?
Hoe! heeft hy u geen ziel gefchonken.
Die de Almacht in haar werk erkent?
Een ziel, die in de fterrenvonken
Zijn wijsheid eert aan 't firmament!
Die in den fchoot der nevelwolken,
In H hart van zee en waterkolken,
In 'I diepst van 's aardrijks ingewand,
Gods eenig algenoegzaam wezen.
Zijn macht en goedheid weet te lezen
In 'twerk van zijn Almachte hand!
Zijt gy het niet, aan wiens vermogen
Hy 't aardrijk onderworpen beeft?
Den vogel uit de azuren bogen!
Den visch, die over de afgrond zweeft!