Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 38 —
AVy zalig door zijn fmart, cn Vaders gnnstgenolon!
Sla, met uw fchuld belaftn, fla zijn voldoening af:
Behoud uw zonde, ó mensch , maar fidder voor dc ftraf!
Uw misdrijf moet geboet, onbuigzaam gruweldader,
Beraad u, 'l uur der wraak, 't herroeploos uur komt nader,
ó Terg het wraakzwaard niet dal ter verdelging fpoedt!
liet uurglas loopt ten eind'. Zoek .Tezus, Zoek zijn bloed!
1805.
De Christen in 't lijden.
ïCansfet öc Uogcïcn tit§ öcmeï^ — iito l^pmeïfcïjc J^abe?
Uocö tur5etbc. €n rrant gü bEScnict bcci tc tiohen?
matth. vi.
Mijn ziel, wat zijt gy neêrgebogen?
Verhef u, zucht niet, wees gedwee!
Al zijn u eer en goed onllogen.
Al hebt ge huis noch legerfleê:
Al zijt ge uit erf en land verdreven.
Gebrek en jammer prijs gegeven,
En in uw' nood van elk veracht:
Hou moed! de Godheid flaat u gade,
Gy zijt gewis van haar Genade:
Geloof, heradem, en verwacht!
Bedenk de wcldatin zoo ontelbaar,
Waar God u meê gezegend heeft;
En acht geen onheil onherflelbaar,
Zoo lang de God des zegens leeft.