Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 179 —
Braafheid.
The brave man feeks no populär applaufe.
Nor ovei'pow^r^d wilh arms deferts his caufe.
Unfhamed, thd* foiVd, he does the best he can:
Force is of brutes, but honor is of man,
drtden.
Dc brave zoekt nocb lof noch eerbewijs,
Maar kwijt zijn hart. Zijn poging moog mislukken,
Nooit zal zijn ziel voor H dolle volksgekrijsch.
Nooit voor 't geweid, het overftelp' hem, bukken.
Hls ware moed, die nooit het recht verlaat:
Ons deel is Eer, 't Geweld voeg' woeste dieren.
Wier mccrdcrlicid in tand en klaauw beftaat!
Uecblfcliapenbeid, zie daar ons zegevieren!
Een ander zie op d'uitflag van het lot;
Wy, niets dan plicht, als doel van 't plicbtbctrachtcn.
Ons loon is, plicht; en onze rechter. God!
En onze lof, geen' andren lof Ie wachten!
Standvastigheid berust niet op de hoop,
De losfe hoop van ftaatverwisfelingen;
Zy woont in 't hart, dat, wat ook andren noop'.
Door geen belang zich kluistren laat of dwingen;
Zoo lang volhardt, als God volharden zal
Zich-zelf te zijn: Uy, nooit ontaard in logen.
Maar eeuwig waar, en meefter van 't Heelal!
Wat Hy gedoogt, kan ook ons hart gedogen.
Dc Wareld woel' cn doem', in onverftand.
Wie vruchtloos lijdt, als 't werktuig van zijn lijdcnl
Wy lijden, ja; maar, lijden van Gods band
Is beter deel, dan zicb met Haar verblijden.
Outvlic dat leed, en huile in 't wolvenwoud
(Ten koste van zijn zielsrust cn geweten)