Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 176 —
Vaar echter, ó vaar wel! Vergeet een' Nederlander
Die 't waarlijk was en ftierf, en uwer nooit vergat.
En, hoe de Hemel ooit Europaas lot verander'.
Smaak al die zaligheên van welvaart met elkander.
Die ge in verblindheid zocht, en met de voelen trad!
Mijne asch vraagt van uw hand geen bloemen, vraagt geen trane
Ik fchonk ze u beiden, ik, en vraag mijn gift niel weêr.
Kweek Dichtren, die zich-zelv' een booger eerfpoor banen!
Kweek Burgren, even braaf, voor Raad en Legervanen!
Zie daar het gene ik nog, met veegen mond, begeer!
Breekt, banden, breekt dan nu, hoe naauw, hoe hecht geklonke
Hier laat ik 't dierbaar bloed van heel een Voorgellachl!
Hier zes paar eeuwen roems die fteeds heeft uitgeblonken,
Biet Oudren erf en goed in ijzren nacht verzonken!
Geniet de vrucht daar van: mijn plichten zijn volbracht!
1805.
Dichtzucht,
Benijdde ik ooit uw Kunst, onfterflijkc Eeredichters!
Perste ooit uw naam mijn hart een heimlijk zuchljen af;
Het was om d'eerzuil niet, dien de ijdelheid eens flicbters
Zijn eigen praalzucht bouwt op uw geheiligd graf;
'l Was niet om 't lauwerloof, dat, groenende om uw' fchcd(
De Nijd in 't aanzicht ftraall, en blindftraalt door zijn glan
Wie vatbaar is voor 't fchoon, gevoelt te leder, te edel,
Dan dat hy aanfpraak make op zulk een' zegekrans.
O neen; een zuivrer vuur fpcelt door deze ingewanden,
En vlamt me in 't gloeiend oog, dat op uw glorie ftaart:
Neen, 'tw as om 't Vaderland een' wierook loe Ie branden: