Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 170 —
Hem hoeft geen outergenr te roken,
Hem rookt de juichende Natuur.
Maar wee dat Hoofd der hcrfenloozen
Dat, offerpriester van de dood.
De vuurvlam in zijn kacheldozen
En vloekbare 4jzerkislcn floot!
O dat hy zijn verwaten handen
Eer hy ze floeg aan 't gruwzaam feit
Tot cindelkool had mogen branden.
En eindloos branden mocht zoo lang dc menschheid fchreit
Hy was het, die het eélst van 's Scheppers eedle gaven
Gemaakt heeft tot een vloek, zoo verr' die plaag zich vest!
Gods weldaad in een hol gegraven,
En 't zuivrend Element veranderd in een pest.
Verga hy! moog zijne asch verwaaien
Waar nooit een minlijk bloemtjen wast;
En ga de ontelbre zwerm van Brunswijks helfche kraaien
Steeds op zijn ingewand te gast!
Vervloekt die hand, ó ja, die 'teerst die kacheh zette!
Vervloekt, de kop, die ze eerst bedacht!
Hy was 't, die lucht, en bloed, en ademtocht befmette.
En 't lichaam voedfel roofde, en veer-, en voedingkracht.
Hy heeft den throon der Helfche en meer dan Helfche plagei
Waar 't lichaam niet-alleen, maar waar dc Geest voor zwich
Ja, die geen menschlijkheid in ftaat is om tc dragen,
In dezen nevclpoel vol jamm'ren opgeflagen;
Hy dom-, en lui-, en laf-, en lustloosheid gefticht.
Hy leerde d'arbeidsman, om hongrend te verflikken
In eigen damp en zweet, met ledig ingewand.
Veel liever dan met vlugge hand
De bijl of fp& te laten blinken