Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 69 —
Lief meisjcn, dat de ruige l)oordcn
Van Misfifippis bron in eeuwig ijs beklimt!
Wat waart ge in deze afgrijsbare oorden,
Van ijs- en noordbeer faam vcrfcbriklijk aangegrimd?
Waar, waartoe waart gc toch geboren.
Zoo, midden in des bemcis toren,
De vlam die uit uw legers lacbt,
Niet van een* andren boek der aarde
Den Jager, bier verdoold, en dien Gods band u fpaarde,
)oor fneeuw cn nevels tot u bracht?
Ach, aan uws Vaders vuur ontvroren.
Verkwikt, gekoesterd, en vergast.
Beproeft hy H lief, aanminnig gloren.
Waar mee uw oogwenk bem verrast.
Zijn oog, zijn boezem durft bet wagen.
Aan 't uwe 't antwoord af te vragen.
Waar geen van beiden ooit aan dacbt!
Jw hart zegt ja; uw magen ftemmen;
En Liefdes rozenkluislcrs klemmen
In 't midden van de Hageljacht.
O haardvlam, gy wier lictlijk blakeren
Het gantfche zenuwfiel met zachte prikkling ftijft,
Dc geesten aanvuurt, opzet, drijft!
Gelukkig, die zich in u bakeren I
In wccldrig de armftc zelf der dorste verzenmakeren,
Wanneer hy in uw' invloed fcbrijft!
Ja wel bem, wel hem! wel den loten
Die uit zijn lenden zijn ontfproten!
Ja, wel hem! wel zijn' ftam tot 'saardrijks uiterfle uur!
)ie 'l zoet, die 't koestrend, 't dierbaar vuur
Iet eerst op aarde beeft oniftoken!