Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 168 —
En vreugde fpeelt door 't vrije harl.
De fclirale gorgel raakt aan 't zwellen,
Dc borsl beproeft haar kracht in 'l vormen van geluid,
En brengt, met beurtlings ademknellen, ^
Den zangtoon van 'l genoegen uit.
De op éénen toon gcfpannen tuigen
Van zenuw-, fpier-, en vczelflel
Verftaan zich in het rond. En rots cn afkeer buigen:
En ieder gorgel ftemt in H eigen zangtoonfpel.
Nu vloeien in vereende klanken
Dc zielen vlottende door een ,
Doorkronklen zich als wijngaardranken.
En flingren om elkander heen;
Genieten, juichen, dartlcn, joelen,
Verecnen zich in één gevoelen.
En deden wild en palmenwijn;
En zijn verbaasd, na 't koud begroeten,
liet kenmerk in hun hart, te ontmoeten,
Dat ze onderling verwanten zijn!
Door 'l diepgefmaakt vermaak gedre,ven
Zoekt de ccnsvcrgaste Kannibaal
Den dank voor H liefelijk onthaal
Zijn' Gastheer weer Ie rug te geven,
lly brengt het eerst gevangen dier,
En flacht en roost het aan zijn vier,
En wederzijdfche dank legt wederzijds de handen
Met hartenlcérbcid in elkaar:
Men ziet, vcreenigt zicb, en fluit de hechlflc banden
Voor 't fchuldloos blakend heiallaar.
Waar 't diep gevoel der ingewanden
Voor eed verflrckt en offeranden,
Het kunslloos hart voor offeraar.